medycyna naturalna

Czym jest aromaterapia i jak działa? Nowe spojrzenie na starożytną sztukę

Rozmaitego rodzaju naturalne terapie cieszą się od dekad coraz większą popularnością, czemu sprzyjają wysiłki lekarzy i naukowców zmierzające ku wyjaśnieniu mechanizmów działania wielu terapii, często stosowanych nawet od tysięcy lat. Jedną z nich jest aromaterapia, czyli sztuka leczenia przy pomocy wonnych części roślin i pozyskiwanych z nich olejków eterycznych.

Aromaterapia – korzenie i podstawowe założenia

Aromaterapia, chociaż dziś kojarzona przede wszystkim z olejkami eterycznymi, oryginalnie była sztuką wpływania na stan mentalny i duchowy przy użyciu wonnych części roślin, takich jak płatki, łodygi, żywice, korzenie czy kora drzew i krzewów. W jej najstarszym stadium olejki eteryczne nie były po prostu dostępne w formie, jaką znamy dzisiej – nie znano procesu ich produkcji, za to produkowano rozmaitego rodzaju perfumy, kadzidła i mazidła, a także wonne wody.

Najstarsze świadectwa stosowania aromaterapii znaleźć można w neolitycznych Chinach, gdzie spalano żywice drzew. Nie wiadomo jednak, jaki cel przyświecał tutaj przodkom Chińczyków. Olejki eteryczne, czyli wysoce skoncentrowana forma roślin w postaci substancji lotnych, pozyskiwane głównie w procesie destylacji, produkować zaczęli jako pierwsi najprawdopodobniej Egipcjanie, dla których sztuka aromaterapii była niezwykle ważna. Przejęły ją od nich później rozmaite cywilizacje, w tym Grecy, Rzymianie i Arabowie, z których ci ostatni znacznie ulepszyli proces pozyskiwania olejków eterycznych i robili to na masową wręcz skalę. Do dziś najlepsze olejki produkowane są w krajach arabskich.

Aromaterapia i jej nowoczesne zastosowania

Sama nazwa tej gałęzi wiedzy pojawiła się dopiero w roku 1937, a użył jej po raz pierwszy chemik René-Maurice Gattefossé, uznany za ojca współczesnej aromaterapii. To on zapoczątkował poważne badania nad aromaterapią, a później rozpoczęło je też wielu naukowców. Dziś aromaterapia to nie tylko sztuka uzdrawiania ducha i umysłu przy pomocy zapachu, ale także leczenie olejkami eterycznymi wielu poważnych chorób fizycznych, gdyż substancje te wykazują bardzo silne działanie ogólne, będąc silniejszymi od wielu leków, chociaż nie zaleca się ich stosowania wewnętrznego ze względu na olbrzymią koncentrację substancji czynnych. Przedawkowane, mogą doprowadzić nawet do nieodwracalnego zniszczenia wątroby.

Jak najbardziej zaleca się jednak codzienne stosowanie olejków eterycznych przy użyciu kominków aromaterapeutycznych oraz dyfuzerów. Taka forma kontaktu z nimi jest całkowicie bezpieczna i działa nie tylko na umysł, ale też na ciało. Wdychanie olejków ma bowiem zbawienny wpływ na odporność i zdrowie dróg oddechowych. Zabijają one także krążące w powietrzu bakterie, wirusy i grzyby. Na nastrój oddziałują one z kolei poprzez stymulację układu limbicznego, silnie związanego ze zmysłem węchu. Każdy olejek wywołuje konkretny stan umysłowy lub emocjonalny i to u dowolnej osoby będzie on taki sam.

Warto jest więc interesować się aromaterapią i na własnej skórze przekonać się o jej zbawiennym wpływie na umysł i ciało.

Spa zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Aromaterapia dawniej i współcześnie, czyli od wiedzy duchowej do stricte medycznej

Rozmaite terapie naturalne osiągnęły dziś szczyt popularności. Dzieje się tak dlatego, że ludzie chcą powrócić do tego co naturalne i nieskażone, a do tego współczesne badania wyjaśniły mechanizmy działania wielu powszechnie stosowanych terapii naturalnych, potwierdzając przy tym ich skuteczność. Jedną z takich gałęzi dawnej wiedzy jest aromaterapia, czyli sztuka leczenia przy pomocy wonnych części roślin, która przeszła potężną transformację w ostatnim okresie.

Aromaterapia w przeszłości

Poprzez pojęcie aromaterapii rozumie się dziś głównie leczenie dolegliwości fizycznych i psychicznych przy pomocy olejków eterycznych, jednak jest to nowoczesne rozumienie tej sztuki, której nazwa, de facto, stosowana jest dopiero od roku 1937, wprowadził ją ojciec współczesnej aromaterapii, będący chemikiem René-Maurice Gattefossé.

Przed czasami współczesnymi aromaterapia nie była postrzegana za wiedzę medyczną sensu stricto, a przynajmniej nie według współczesnych standardów. Była ona bowiem nauką duchową i opierała się na doświadczeniach starożytnych i średniowiecznych cywilizacji dotyczących oddziaływaniu zapachów na duchowy stan człowieka.

Najstarsze świadectwa stosowania aromaterapii pochodzą z neolitycznych Chin, gdzie używano kadzideł, jednak nieznany jest oczywiście dokładny cel i teorie stojące za tą czynnością, a wcale nie musiały być to cele lecznicze. Być może chodziło o odstraszanie owadów z siedlisk ludzkich, a dopiero podczas tych czynności doceniono też żywiczny aromat kadzidła, zaczynając je stosować też do celów związanych z duchowością i leczeniem.

Największymi mistrzami aromaterapii byli bez wątpienia starożytni Egipcjanie, którzy sprowadzali z całego świata wonne rośliny, sporządzając z nich perfumy i kadzidła. To również Egipcjanie najprawdopodobniej opanowali sztukę produkcji olejków eterycznych – wiele innych cywilizacji stosowało po prostu wonne części roślin bez wyodrębniania z nich olejków. Z Egiptu aromaterapia trafiła do starożytnej Grecji i Rzymu, a także została przejęta przez Arabów, którzy doprowadzili ją do perfekcji, czyniąc z niej niezwykle ważną naukę.

Aromaterapia współcześnie

Od narodzin współczesnej aromaterapii przeszła ona niezwykłą transformację, gdyż dziś jest ona wiedzą często stricte medyczną, a współczesna nauka udowodniła jej działanie. O ile tradycyjna aromaterapia opierała się na wdychaniu olejków eterycznych w celu zmiany stanów emocjonalnych i mentalnych, aromaterapia współczesna to często nawet doustne ich przyjmowanie, gdyż wiele z nich wykazuje w takiej formie silne właściwości terapeutyczne. Wiele olejków może nawet zastąpić antybiotyki, a bakterie nie są w stanie się na nie uodpornić. Takie stosowanie olejków jest jednak niebezpieczne bez konsultacji z lekarzem, gdyż jedna kropelka odpowiada często i wielu kilogramom danego zioła. Do tego wiele olejków, choć obiecująco zapowiadających się podczas badań in vitro, w organizmie ludzkim bardzo szybko się rozkłada, posiadając działanie niezwykle krótkotrwałe, a więc niewystarczające do wyleczenia.

Na nastrój aromaterapia działa z kolei bardzo intensywnie, stymulując struktury kory mózgowej znane jako układ limbiczny. Jej działanie na mózg jest niezwykle silne, chociaż należy też podkreślić, że efekt jest często bardzo krótkotrwały i znika wraz ze zniknięciem danego zapachu.

Kwiat zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com